Studietur

Landsklub

Skotland

Shetland

Norge

Polen

Grønland

Fiskemel- og Fiskeolieindustrien`s Landsklub var i dagene 5. - 14. marts 1999 på studietur til Skotland.

Der deltog 40 SiDer i ekspeditionen, som strakte sig hele vejen rund om Nordsøen, fra Skagen i nordøst til Shetland i nordvest

Formålet med turen var at skabe et tværnationalt projekt i form af samarbejde og erfaringsudveksling blandt ansatte i fiskemelsindustrien i EU.

Formålet var på længere sigt at få etableret et netværk blandt ansatte og tillids- og sikkerhedsrepræsentanter i fiskemelsindustrien. Netværket skal bidrage til at forbedre arbejdsforholderne, samt sikre det ydre miljø.

Studieturen skal samtidig skabe en bedre forståelse for den fælles miljø- og fiskeripolitik i EU.

Studieturen tog udgandspunkt i Aberdeen området, et fiskeriafhængigt område i Skotland. Deltagerne besøgte fiskemelsfabrikker, fiskeauktioner og en filetfabrik. Desuden besøgte man en uddannelsesinstitution, som varetager uddannelse og forskning for hele fiskeindustrien.

Besøgene, som man nåede undervejs, gav et godt indtryk af fiskeristrukturen i Skotland. Man fik set de skotske forarbejdningsprocesser, især når det gælder fiskemel. Studieturen gav indblik i afsætningsforholdene, og deltagene fik indtryk af de løn- og arbejdsforhold, som gælderfor de ansatte i fiskerisektionen i Skotland.

Miljøkonsulent i SiD Erik Stagsted deltog også i turen, med den særlige opgave at se på miljøforhold.