Slægtsforskning

Den sydlige del af Knopper ca. år 1954. Knoppergården ses i baggrunden til venstre. Den er blevet hvidkalket og har foruden stuehuset nu kun østfløjen tilbage. Til højre herfor ses gårdens "aftægtshus", vel fra 1920`erne.
Josef Skjøtt (1860-1930) byggede i 1887 huset i forgrunden, hvor han boede indtil han overtog sin fødegård, en ejendom som lå lidt syd for Knoppergård.
Bag havdiget ses høfderne 41,42 og 43

Link:

Mine aner

[Fra en svunden tid..]

[Flere foto fra Knopper]

» http://ddd.dda.dk Databasen Folketællinger fra 1787 til 1921

Søren Andersen, der var født i Kolding den 11. marts 1849, flyttede sammen med sin kone Rasmine Andersen født Christensen i Odense den 8. august 1852, til Thyborøn i nærheden af hvor høfde 47 er i dag. Søren og Rasmine drev marketenderi for de “børster” der var ansat ved kystsikringen med at opføre høfder langs den jyske vestkyst.

Søren Andersen døde den 27. april 1935. Rasmine døde 4. december 1939. De blev begge begravet på Thyborøn kirkegård.

Fra folketællingen i 1890 kan man læse, at der ud over deres egne 5 ugifte børn, var 5 logerende på matriklen.

Herunder udtræk fra folketælling 1890:

Samtlige personer i husstanden

Ringkøbing, Vandfuld, Harboør, Langer By, , S.Andersens Hus, 4, FT-1890

Der vises flg. felter:

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

Søren Andersen, 40, Gift, Husfader, Høker, Kolding
Rasmine Kristensen, 37, Gift, Husmoder, Hustru, Odense
Karen Kirstine Petrine Andersen, 11, Ugift, Barn, Barn, Odense
Laura Margrethe Andersen, 8, Ugift, Barn, Barn, Odense
Sørine Andersen, 5, Ugift, Barn, Barn, Harboøre Sogn, Ringkj. Amt
Hans Kristjan Andersen, 3, Ugift, Barn, Barn, Harboøre Sogn, Ringkj. Amt
Karl Kristjan Andersen, 1, Ugift, Barn, , Harboøre Sogn, Ringkj. Amt
Niels Peter Andersen, 39, Ugift, Logerende, Arbm. v. Kystsik. Arbejdet, Mou Sogn, Aalborg Amt
Axel Emil Petersen, 24, Ugift, Logerende, Arbm. v. Kystsik. Arbejdet, Kristiania, Norge
Lars Peter Larsen, 21, Ugift, Logerende, Arbm. v. Kystsik. Arbejdet, Wejlby Sogn, Randers Amt
Anders Nygaard, 38, Ugift, Logerende, Arbm. v. Kystsik. Arbejdet, Lomborg Sogn, Ringkj. Amt
Kristian Bertelsen, 39, Ugift, Logerende, Arbm. v. Kystsik. Arbejdet, Slesvig