Foto af Thyborøn havn ano 1960

[Tilbage]

[Tilbage]